Trả lời:
Trong điều kiện mua bán thương mại FOB thì "người mua sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng và chuyển giao quyền sở hữu cho người bán khi hàng đã được xếp lên khoang tàu". Vì thế người mua sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro về hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao qua khỏi lan can tàu. Vì thế các rủi ro phát sinh, như mất hàng, hàng bị hư hỏng..., trước khi hàng giao qua khỏi lan can tàu thì người mua sẽ chịu. Còn các rủi ro phát sinh sau khi hàng giao qua lan can tàu thì người bán sẽ chịu.

Trong thực tế người ta sẽ quy định một nơi cụ thể trong đất liền để xác định điểm chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro hàng hóa vì lan can tàu là một điểm khó xác định. Chẳng hạn như FOB cảng Thành phố Hồ Chí Minh thì khi hàng giao tới cảng Tp HCM thì người mua sẽ hết trách nhiệm và không chịu rủi ro về hàng hóa nữa. Sau đó hàng có thể bị mất cắp tại cảng Tp HCM trước khi hàng được đưa lên tàu thì lúc này người bán sẽ chịu tổn thất.