Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu. Yếu tố con người quyết định tất cả !

Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh giới thiệu

CLB Thuyền trưởng xin lần lượt giới thiệu với các bạn đồng nghiệp chùm video huấn luyện do tạp chí Alert! cung cấp. Chịu khó lằng nghe, hy vọng sẽ giúp ích tí chút gì đó!

Xin giới thiệu,

Chất lượng – Quality


Phát triển và Duy trì - Development and maintenance