Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu. Yếu tố con người quyết định tất cả !

CLB Thuyền trưởng xin lần lượt giới thiệu với các bạn đồng nghiệp chùm video đào tạo do tạp chí Alert! cung cấp. Chịu khó lằng nghe, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn!

Xin giới thiệu,

Chủ đề 20: Đào tạo

                 Giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp

                 (Education, Traing and career development)

Issue 20 contains:

  • The cadet training experience
  • Post-graduate Certificate in Maritime Education and Training
  • Are your seafarers competent?
  • Continuing professional development…a notion of life-long learning
  • Grounding of a Ro-Ro passenger ferry

    And more