Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu. Yếu tố con người quyết định tất cả !

CLB Thuyền trưởng xin lần lượt giới thiệu với các bạn đồng nghiệp chùm video đào tạo do tạp chí Alert! cung cấp. Chịu khó lằng nghe, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn!

Xin giới thiệu,

CHỦ ĐỀ 18

SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI

Theme: Health and Wellbeing
Issue 18 contains:

  • Look after your people ...and they will look after you
  • 2006 Maritime Labour Convention (MLC): A step towards valuing world’s seafarers
  • It will never happen to me
  • A handbook on crisis preparedness and emergency planning
  • Taking care of basic, humane needs of a multi-national crew
  • The essentials of a good working atmosphere
  • A deck officer’s experience of cadetship

    And more