Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu. Yếu tố con người quyết định tất cả !

Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh giới thiệu

CLB Thuyền trưởng xin lần lượt giới thiệu với các bạn đồng nghiệp chùm video đào tạo do tạp chí Alert! cung cấp. Chịu khó lằng nghe, hy vọng sẽ giúp ích tí chút gì cho bạn!

Xin giới thiệu,

Chủ đề 17

Theme: Accidents
Issue 17 contains:

  • One hand for the ship ... and one for yourself
  • Best design and safety solutions to prevent occupational accidents onboard ship
  • Research on why people with risk awareness get hurt onboard
  • Tips to avoid occupational accident onboard
  • Fatal Accident aboard a bulk carrier

    And more