THÔNG BÁO CỦA CLB THUYỀN TRƯỞNG VN 

 

Kính gửi: 

Các Thuyền trưởng hội viên của CLB Thuyền trưởng VN 

 tất cả Thuyền trưởng VN cùng các tổ chứccông ty liên  quan trong ngành 

 

Chúng tôi xin thông báo đã nhận được một số văn kiện của Liên hiệp các Hiệp hội Thuyền trưởng Quốc tế (IFSMA) 

mời các Thuyền trưởng trên khắp thế giới  các tổ chứccông ty liên quan trong ngành tham gia Đại hội Thuyền trưởng Quốc tế 2019 – ISC ‘19. 

Mời các bạn đọc các văn bản kèm theo đây. 

CLB Thuyền trưởng Việt nam mong muốn  khuyến khích các bạn tham dự Đại hội IFSMA 

để cùng nhau trao đổi  đóng góp ý kiến của mình cho Đại hội bằng các bài tham luận đồng thời tiếp thu   nâng cao nhận thức về 

YÊU CẦU CÁC KỶ NĂNG TƯƠNG LAI CHO NGÀNH HÀNG HẢI SỐ HÓA

trong cuộc cách mạng 4.0  chắc chắn ngành hàng hải nước ta cũng phải đương đầu

Các công ty  doanh nghiệp liên quan đến ngành hàng hải  thể tham gia tài trợ hoặc quảng cáo bằng các áp phích của mình tại Đại hội. 

 

Tất cả  thể liên hệ trực tiếp thông qua  cấu kết nối của Ban thư  Đại hội theo như hướng dẫn sau đây 

International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA) 

ISC ’19 - The International Shipmasters’ Congress 2019 

LIÊN HIỆP CÁC HIỆP HỘI THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ 

ĐẠI HỘI THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ  2019 

 
Capt. Assoc. Prof. Willi Wittig, MSc 
IFSMA Deputy President 

ISC ’19 | Scientific Chair 

IMO Maritime Ambassador 
 
One Birdcage Walk 
London SW1H 9JJ 

United Kingdom 

 
Phone:        +49 421 5905 4601 

Fax:           +49 421 5905 4599 

Mobile:       +49 171 1214 274 

Email:         Willi.Wittig@hs-bremen.de 

 
Website:     www.ifsma.org  

Facebook:  www.facebook.com/IFSMA 

Twitter:       www.twitter.com/IFSMA  

Website:     www.international-shipmasters-congress.org  

Facebook:  www.facebook.com/ISC2019 

Twitter:       www.twitter.com/ISC_2019  

 

TừWilli Wittig <Willi.Wittig@hs-bremen.de> 
Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018 
Về  | International Scientific Committee, ISC '19. 
Gửi tới: ISC '19 | Secretariate <secretariate@international-shipmasters-congress.org> 

Dear Colleagues, 

 First of all I would like to take the opportunity to wholeheartedly thank all of you for kindly accepting the invitation to become a member of the ISC ’19 | International Scientific Committee and to get actively engaged in the scientific preparations of ISC ’19, the 1st International Shipmasters’ Congress. 

 Today I have the pleasure to forward to you the first draft copy of the ISC ’19 | Congress Announcement & Call for Papers. 

Please kindly review the attached document and direct your comments, remarks and suggestions to: secretariate@international-shipmasters-congress.org  

 Thanks a lot in advance for your timely response. 

 Very best regards, 

Willi 

 

Tạm dịch

Trước hết,tôi muốn nhâncơ hội hết lòng cảm ơn tất cả các ngài  đã chấp nhận lời mời trở thành thành viên của Hội  đồng khoa học quốc tế của ISC 19  tích cực tham gia vào các chuẩn bị khoa học cho Đại hội Thuyền trưởng Quốc tế lần thứ nhất ISC 19. 
Hôm nay tôi rất vui được gửi các ngài  bản dự thảo đầu tiên của Đại hội Thuyền trưởng quốc tế lần thứ nhất ISC 19. 
Vui lòng xem lại tài liệu đính kèm,  nhận xétghi chú  đề xuất của các ngài gửi đến:

 secretariate@international-shipmasters-congress.org. 

Cám ơn trước các ngài rất nhiều về những phản hồi sớm. 

 

ĐẠI HỘI THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT 

 

 

                                                       VĂN PHÒNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                                                            

THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT 

 

  

 

Hội đồng Khoa học Quốc tế của Đại hội Thuyền trưởng Quốc tế 2019 

( ISC 19 - The International Shipmasters’ Congress 2019)  nia MI) 

kindly supported by: