THÔNG BÁO CỦA CÂU LẠC BỘ THUYỀN TRƯỞNG VN

Câu lạc bộ Thuyền trưởng VN đã tiến hành

Đại hội ngày 7 tháng 9 năm 2018 để  bầu  Ban chấp hành mới.

Các Thuyền trưởng sau đây đã trúng cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 7 (2018 – 2021)

1.    Tt. Tiếu Văn Kinh

2.    Tt. Nguyễn Văn Thư  (Hiệu trưởng ĐHGTVT TpHCM)

3.    Tt. Lê Trí Thành (Giám đốc PTSC Marine Vũng tàu )

4.    Tt. Phan Hải

5.    Tt. Nguyễn Đức Hưng

6.    Tt. Nguyễn Thanh Hồng

7.    Tt.Đinh Xuân Lộc

8.    Tt. Hoàng Văn Mão (luật sư HH)

9.    Tt. Nguyễn Ngọc Minh  (Chủ tịch HĐQT INLACO Sài gòn)

10. Tt. Nguyễn Mạnh Cường (Chủ nhiện khoa Hàng hải Trường Đại học Hàng hải VN)

11. Tt.  Trần Trung Quốc (Giám đốc Nhật Việt Trans)

12. Tt. Nguyễn Phùng Hưng (Chủ nhiệm Khoa Hàng Hải, Trường Đại học GTVT Tp HCM)

13. Tt. Dương Bình Minh (Tr. Phòng TCNS,  XNVTB & CTL, Việt Xô Petro).

14. Tt. Hoàng Thanh Bình  (Giám đốc Công ty hoa tiêu Tân cảng).

15. Tt. Đỗ Quang Minh (Phó TGĐ Công ty VITACO)

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH MỚI 23-9-2018

Ngày 23 tháng 9 năm 2018, dưới sự chủ trì của Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh,  BCH mới đã họp xác định nhiệm vụ của nhiệm kỳ 7 và phân công nhiệm vụ trong BCH.

Địa điểm họp: Tại Văn phòng Chi cục Hàng hải Thành phố Gồ Chí Minh

Các Thuyền trưởng sau đây đã có mặt trong cuộc họp:

1.    Tt. Tiếu Văn Kinh

2.    Tt. Nguyễn Văn Thư 

3.    Tt. Lê Trí Thành

4.    Tt. Nguyễn Đức Hưng

5.    Tt.Đinh Xuân Lộc

6.    Tt. Hoàng Văn Mão

7.    Tt.  Trần Trung Quốc

8.    Tt. Nguyễn Phùng Hưng

9.    Tt. Dương Bình Minh .

10. Tt. Hoàng Thanh Bình 

Các Thuyền trưởng sau đây vắng mặt, đều có lý do chính đáng:

1.    Tt. Phan Hải

2.    Tt. Nguyễn Thanh Hồng

3.    Tt. Nguyễn Mạnh Cường

4.    Tt. Đỗ Quang Minh

5.    Tt. Nguyễn Ngọc Minh

KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi thẳng thắn trao đổi ý kiến, hội nghị nhất trí thông qua các nội dung như sau:

I.  ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 7 CỦA BCH CLB

1.   Đổi mới công tác hội viên, phát triển hội viên theo hướng tăng lực lượng thuyền trưởng trẻ đương nhiệm đang làm việc tại các tàu và tại văn phòng các cơ quan, công ty. Nắm danh sách thuyền trưởng từng công ty và các cơ quan, trường học … mời tham gia CLB.

2.  Nội dung hoạt động phù hợp và lôi cuốn các thế hệ thuyền trưởng trẻ đương chức, tập trung vào công tác tư vấn pháp luật, công tác quản lý  và nghiệp vụ hàng hải mở rộng ra cho toàn thể sĩ quan thuyền viên nói chung kể cả bộ phận máy,  tham gia tư vấn và thực hiện các khóa bổ túc nghiệp vụ theo yêu cầu của các công ty nếu có yêu cầu.

3.   Phối hợp với các trường, các công ty,  các cơ quan Cục mở các hội thảo liên quan luật hàng hải, chất lượng thuyền viên, tổ chức thuyền viên và quyền lợi thuyền viên...

4. Xây dựng quy chế  hoạt động của văn phòng thường trực Câu lạc bộ tại trụ sở Chi cục Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.  

5. Duy trì và phát triển web site của CLB, xây dựng công tác truyền thông của Câu lạc bộ một cách có hiệu quả.

6.  Kiên trì đóng góp ý kiến yêu cầu xây dựng Tổ chức công đoàn Thuyền viên.

7. Cố gắng phát triển tổ chức ra khu vực phía bắc.

II. PHÂN CÔNG CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

1.  Tt. Tiếu Văn Kinh – Chủ tịch CLB, Phụ trách chung

2. Tt.  Nguyễn Văn Thư – Phó chủ tịch thường trực, trực tiếp điều hành các hoạt động của CLB. Kiêm nhiệm trưởng Tiểu ban tư vấn pháp luật và nghiệp vụ hàng hải.

3. Tt.  Lê Trí Thành – Phó chủ tịch,  phụ trách các hoạt động của Chi hội CLB tại Vũng tàu. Kiêm nhiệm trưởng tiểu ban Công tác hội viên và tổ chức sự kiện.

4.  Tt. Nguyễn Mạnh Cường  - Phó Chủ tịch , Trưởng ban vận động thành lập Chi hội CLB phía bắc.

III.  THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN

Hội nghị thống nhất thành lập 3 tiểu ban và phân công trách nhiệm như sau:

     1.  Tiểu ban Công tác Hội viên và tổ chức sự kiện

          -  Trưởng tiểu ban: Tt.  Lê Trí Thành,

  -  Gồm các Ủy viên :  Các  Tt. Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Cường

      2. Tiểu ban tư vấn pháp luật và nghiệp vụ hàng hải

         -  Trưởng tiểu ban: Tt.  Nguyễn Văn Thư,

    -  Gồm các Ủy viên : Tt. Hoàng Văn Mão, Nguyễn Phùng Hưng, Hoàng Thanh Bình, Trần Trung Quốc

      3.  Tiểu ban vận động tài trợ và quản lý tài chính   

         -  Trưởng tiểu ban: Tt.  Phan Hải,

         -  Gồm các Ủy viên :  Các  Tt. Đinh Xuân Lộc, Dương Bình Minh, Đỗ Quang Minh

Các tiểu ban chủ động tổ chức hoạt động theo định hướng hoạt động của nhiệm kỳ và báo cáo công tác tại các cuộc họp của BCH. 

Cuộc họp thành công tốt đẹp và kết thúc vào 1130 cùng ngày.

                                                                                                                        Ngày 23-9-2018

                                                                                                                       Chủ tọa cuộc họp

                                                                                Tt. Tiếu Văn Kinh