BẢO DƯỠNG MÁY CHÍNH TÀU THỦY

Các bạn sĩ quan máy thân mến,

CLB Thuyền trưởng xin lần lượt gửi đến các bạn chùm video về sửa chữa bảo dưởng máy chính, mong muốn giúp ích chút ít cho những ai muốn tìm hiểu .

SỬA CHỮA LỚN MÁY CHÍNH PHẦN VI

MAIN ENGINE UNIT OVERHAUL DEMO Part VI