19/04/2013

Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN về việc Việt Nam gia nhập Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC2006). Quyết định giao cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đối ngoại liên quan đến việc Việt Nam gia nhập Công ước và thông báo cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam ngày có hiệu lực của Công ước đối với đội tàu biển Việt Nam.
 
Được biết, hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang tích cực phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các Bộ ngành liên quan lên chương trình triển khai thực hiện Công ước. Đồng thời sớm có kế hoạch chỉ định Tổ chức được ủy quyền tiến hành cấp các giấy chứng nhận liên quan đến MLC 2006 cho các Chủ tàu và các tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế cũng như việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc đánh giá cấp giấy chứng nhận.

                                                                       (Theo Vinalines)