Khi giương buồm lênh đênh ngoài biển, bạn có thể phải đối mặt với rất nhiều điều bất ngờ. Bên cạnh đó còn có vô số điều bí ẩn không thể lý giải.