Nghị Quyết của IMO - Ngày “Chủ đề Thuyền viên”

Năm nay, một lần nữa, ngày 25 tháng 6 sẽ đánh dấu Ngày
Thuyền viên hàng năm. Ngày  thuyền viên được sáng lập theo Nghị quyết được thông qua bởi Hội nghị Ngoại giao năm 2010 tại Manila để thông qua Công ước STCW sửa đổi. Mục đích sáng lập Ngày Thuyền để  thừa nhận sự đóng góp độc đáo của toàn thể thuyền viên từ khắp nơi trên thế giới cho ngành thương mại đường biển quốc tế, kinh tế thế giới và xã hội dân sự nói chung.

Nghị quyết "khuyến khích các chính phủ, các tổ chức vận tải, các công ty, các chủ tàu và tất cả các bên liên quan thúc đẩy
các hoạt động và tổ chức kỹ niệm một cách có ý nghĩa và thích đáng nhân Ngày Thuyền viên ".

Tiêu đề năm nay của chúng tôi là  Chủ đề Thuyền viên - "Seafarers Matter".

Năm 2017, chúng tôi muốn đặc biệt
cam kết với các cảng và các trung tâm thuyền viên để xem họ tổ chức bao nhiêu Chủ đề Thuyền viên. Với lòng mong muốn các cảng và các trung tâm thuyền viên chia sẻ và thể hiện các công việc thực tiễn tốt nhất trong việc hỗ trợ và mang lại phúc lợi cho thuyền viên.

Chúng tôi muốn họ tổ chức các hoạt động đặc biệt cho
thuyền viên vào ngày đó, chẳng hạn:

   
-  Sự kiện xã hội được tổ chức tại cảng để chào mừng các thuyền viên
    
- Ngày hội cho cộng đồng tại các trung tâm thuyền viên
    
- Wi-Fi miễn phí trong cảng trong một ngày                                                                                                                           

- V.v…