Ngày 07/11/2012, tại Cục Hàng hải Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Cục HHVN và Trung tâm tuyển dụng thuyền viên của Nhật Bản (SECOJ) trong việc đào tạo cán bộ giảng dạy cho các trường Cao đẳng Hàng hải.

Theo chương trình, trong năm 2013 sẽ có 04 giảng viên được đào tạo tại Nhật Bản với thời gian đào tạo từ ngày 30/6/2013 đến ngày 20/9/2013.

Từ năm 1995 đến nay, Trung tâm tuyển dụng thuyền viên của Nhật Bản cũng đã ký nhiều thỏa thuận đào tạo thuyền viên và giảng viên cho Ngành Hàng hải Việt Nam và tính đến nay có hơn 100 thuyền viên và giảng viên đã được đào tạo bởi chương trình này.

Hình ảnh tại Lễ ký

 20121109image001