Bridge Navigational Watch Alarm Systems (BNWAS)

Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh giới thiệu

Thi hành theo Chương V của SOLAS sửa đổi (IMO) có hiệu lực từ 1.12011, các tàu chạy tuyến quốc tế phải được trang bị Hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái Bridge (Navigational Watch Alarm Systems – BNWAS).

1. Mục đích của BNWAS là để giám sát các hoạt động trên buồng lái, đồng thời phát hiện SQTC mất khả năng làm việc có thể dẫn tới sự cố hàng hải. Thiết bị sẽ tự động báo động cho thuyền trưởng trưởng khi SQTC không thể hoàn thành nhiệm vụ trực ca vì bất cứ lý do gì.

Mục đích này được thực hiện nhờ các chỉ báo và tín hiệu âm thanh báo động ban đầu cho chính SQTC, nếu không thấy phản ứng, thiết bị sẽ báo động cho thuyền trưởng. Ngoài ra thiết bị còn giúp SQTC yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

2. Lịch trình lắp đặt của BNWAS trên tàu như sau:

1)Tàu hàng ≥ 150GT và tàu khách bất kể kích cỡ đóng từ ngày 1.7.2011 trở về sau;

2)Tàu khách bất kể kích cỡ đóng trước 1.7.2011, không muộn hơn lần kiểm tra đầu tiên sau 1.7.2012.

3)Tàu hàng ≥ 3000GT đóng trước 1.7.2011, không muộn hơn lần kiểm tra đầu tiên sau 1.7.2012.

4)Tàu hàng ≥ 500GT nhưng nhỏ hơn 3000GT đóng trước 1.7.2011, không muộn hơn lần kiểm tra đầu tiên sau 1.7.2013.

5)Tàu hàng ≥ 150GT nhưng nhỏ hơn 500GT đóng trước 1.7.2011, không muộn hơn lần kiểm tra đầu tiên sau 1.7.2014.

3. BNWAS phải cho hoạt động bất cứ lúc nào khi tàu chạy trên biển.

4. Sơ đồ cấu hình của một thiết bị BNWAS

20120412_image001

T.V.K 4.2012