LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ CÁC HIỆP HÔI CÁC THUYỀN TRƯỞNG The International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA) www.ifsma.org/

IFSMA  được thành lập vào năm 1974, hình thành từ sự hợp nhất 8 Hiệp hội Thuyền trưởng Châu Âu,  cùng với các Thuyền trưởng đang làm việc khắp thế giới, trở thành một tổ chức duy nhất. Đó là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị chuyên hoạt động vì lợi ích của các Thuyền trưởng tàu biển.  Liên đoàn tập hợp gần 11.000 Thuyền trưởng của sáu mươi quốc gia từ các hiệp hội Thuyền trưởng các nước  và các cá nhân Thuyền trưởng.

Được thành lập để duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về khả nằng chuyên môn của thuyền viên, IFSMA  luôn trung thành với chính sách thực hành tác nghiệp an toàn , bảo vệ con người khỏi thương tật , bảo vệ môi trường hàng hải, an toàn cho mạng sống con người và tài sản.

Trách nhiệm thực hiện chức năng của  Liên đoàn được trao cho Hội đồng quản trị gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch thường trực và bảy phó chủ tịch được các hội viên bầu ra. Hỗ trợ cho hoạt động của  Hội đồng quản trị là một Ban thư ký gồm một Tổng thư ký, một phó Tổng thư ký và chuyên viên hành chính.

Văn phòng chính đóng tại London, Ban thư ký của IFSMA đặt bên cạnh IMO. Năm 1975 IFSMA được chấp nhận là cơ quan tư vấn như là một tổ chức phi chính phủ bên cạnh IMO. Để  thực hiện chức năng một cách hiệu quả tại IMO, IFSMA được cữ đại diện gồm Tổng thư ký và một nhóm công tác hoặc các nguyên Thuyền trưởng tham gia vào bốn Ủy ban chính của IMO: Ủy ban An toàn Hàng hải, Ủy ban Bảo vệ Môi trường biển, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Hợp tác kỹ thuật.

IFSMA định nghĩa Thuyền trưởng là những người sở hữu chứng chỉ khả năng chuyên môn được quốc tế thừa nhận, do Chính phủ của một quốc gia hàng hải cấp, người đó đang hoặc đã từng giữ vị trí chỉ huy trước đây của tàu chạy biển, bất kể là chạy các tuyền thương mại quốc tế hay nội địa.

Người đã nắm giữ vị trí Thuyền trưởng có quyền trở thành thành viên của IFSMA, theo quy chế của IFSMA  không cần thiết phải gia hạn chứng chỉ khả năng chuyên môn.

Tổ chức hoặc cá nhân tham gia Liên đoàn phải thực hiện việc đăng ký bằng cách liên hệ với Liên đoàn qua e.mail và đóng một khoản phí hàng năm không lớn lắm. Xin tham khảo website của Liên đoàn.

Mũi Né