BAN CHẤP HÀNH CLB THUYỀN TRƯỞNG VN


GIẤY MỜI


Kính gửi: Tất cả các vị Thuyền trưởng đã về hưu và đương chức.

Kính mời tất cả quý vị tham dự: LIÊN HOAN THÂN MẬT KỶ NIỆM 19 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CLB THUYỀN TRƯỞNG VN.

Thời gian: 0900 ngày 10 tháng 9 năm 2017
Địa điểm: Nhà hàng Biển nhớ, Số 5 Đường Nguyễn Tất Thành Quận 4 TP. HCM
Trân trọng kính mời tất cả Thuyền trưởng các thế hệ tham dự liên hoan cho cuộc gặp mặt thêm phần đoàn kết vui vẻ.


TM. BCH CLB THUYỀN TRƯỞNG VN
Chủ tịch
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh