ĐỀ ÁN

_________________________

DUY TRÌ ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM TRONG DANH SÁCH XÁM – TRẮNG CỦA TOKYO MOU

Cơ quan chủ trì:           Cục Hàng hải Việt Nam

           

 

 


Những người thực hiện:

$11.  

Ông Võ Duy Thắng

Trưởng phòng, Phòng An toàn & ANHH, Cục Hàng hải Việt Nam

$12.  

Ông Đỗ Trọng Hiếu

Chuyên viên Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao thông VT

$13.  

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng phòng kiểm soát TTHC - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông VT

$14.  

Ông Trần Công Sáng

Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải Việt Nam

$15.  

Bà Nguyễn Thị Thương

Phó Trưởng phòng, Phòng Vận tải & DVHH, Cục Hàng hải Việt Nam

$16.  

Ông Nguyễn Hải Nam

Phó Giám đốc, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hàng hải VN

$17.  

Ông Nguyễn Văn Thanh

Phó Giám đốc, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Cục Hàng hải VN

$18.  

Ông Hoàng Đại Giang

Trưởng phòng, Phòng An toàn &TTHH, Cảng vụ HH Hải Phòng

$19.  

Ông Trần Văn Hiếu

Phó Trưởng phòng, Phòng An toàn & TTHH, Cảng vụ HH Quảng Ninh

$110. 

Ông Vũ Ngọc Huy

Đăng kiểm viên tàu biển, Cục Đăng kiểm Việt Nam

$111. 

Bà Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên, Phòng An toàn & ANHH, Cục Hàng hải VN

$112. 

Ông Trần Hoàng Anh

Chuyên viên, Phòng An toàn & ANHH, Cục Hàng hải VN

$113. 

Ông Nguyễn Xuân Mạnh

Chuyên viên, Phòng An toàn & ANHH, Cục Hàng hải VN

$114. 

Ông Nguyễn Anh Vũ

Chuyên viên, Phòng An toàn & ANHH, Cục Hàng hải VN

$115. 

Ông Lưu Hải Hưng

Chuyên viên, Phòng An toàn & ANHH, Cục Hàng hải VN


MỞ ĐẦU

          Tính cấp thiết của Đề án

Việt Nam gia nhập Tổ chức các quốc gia tham gia thỏa thuậnkiểm tra nhà nước cảng biển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (tổ chức có tên viết tắt là Tokyo MOU) từ năm 1999. Do có tỉ lệ tàu biển bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài qua kiểm tra Nhà nước cảng biển (sau đây xin gọi tắt là kiểm tra PSC) luôn cao hơn mức trung bình của khu vực trong nhiều năm liền nên từ năm 2003 Việt Nam đã nằm trong Danh sách đen của Tokyo MOU, do đó tàu biển Việt Nam luôn là đối tượng ưu tiên kiểm tra khi tàu biển của ta đến các cảng nước ngoài . Tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài qua kiểm tra PSC không chỉ gây tổn thất về tài chính, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác, ảnh hưởng đến thương hiệu của chủ tàu có tàu bị lưu giữ mà nó còn ảnh hưởng đến uy tín chung của đội tàu biển Việt Nam, uy tín của ngành hàng hải Việt Nam do Chính phủ Việt Nam đã không triển khai hiệu quả các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế của chúng ta.

Trước tình hình đội tàu biển Việt Nam nhiều năm liền nằm trong Danh sách đen của Tokyo MOU, theo sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải các giải pháp để đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU và ngày 24/10/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BGTVT về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 09) và tiếp đó vào ngày 02/05/2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014” (sau đây gọi tắt là Đề án) đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài do Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để triển khai kịp thời các công việc và truyền tải nội dung của Chỉ thị và Đề án nêu trên, Cục Hàng hải Việt Nam đã thực hiện các giải pháp toàn diện, ngắn hạn và dài hạn như: tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 09/CT-BGTVT và Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014” tới các chủ tàu, thuyền viên…; chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện công tác kiểm tra tàu biển (đặc biệt là tàu biển Việt Nam chạy tuyến Quốc tế) với các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tổng hợp, phân tích các khiếm khuyết mà tàu biển Việt Nam thường xuyên gặp phải, khuyến cáo chủ tàu, thuyền viên cách phòng tránh và khắc phục; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nâng cao năng lực sỹ quan kiểm tra tàu biển, tăng cường quan hệ, hiểu biết giữa các nước trong khu vực… Đặc biệt trong đó sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam, giữa Cảng vụ Hàng hải và Chi Cục đăng kiểm đã góp phần nâng cao chất lượng đội tàu biển Việt Nam; tiết kiệm chi phí và nhân lực kiểm tra của cơ quan nhà nước; tiết kiệm thời gian cho chủ tàu, thuyền viên trong khai thác tàu…

Nhờ vào việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp mà đội tàu biển Việt Nam đã ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU bỏ qua Danh sách xám và vào thẳng Danh sách trắng của Tokyo MOU kể từ ngày 01/01/2015, hoàn thành mục tiêu và Đề án đặt ra. Như vậy sau 15 năm tham gia tổ chức Tokyo MOU, lần đầu tiên Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách đen của tổ chức. Kết quả này đã được tổ chức Tokyo MOU và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Mặc dù chúng ta đã thành công bước đầu ra khỏi danh sách đen, tuy nhiên việc duy trì kết quả này là một công việc hết sức khó khăn. Kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng suy thoái kéo dài làm cho các chủ tàu rơi vào tình trạng tài chính khó khăn. Cho đến ngày hôm nay tình hình vận tải biển vẫn chưa có nhiều khởi sắc, các chủ tàu vấn tiếp tục nợ nần, khó khăn chồng thêm khó khăn. Do đó việc duy tu bảo dưỡng con tàu theo quy định chưa được đảm bảo. Tình trạng lương thuyền viên còn thấp nên ý thức, tinh thần làm việc của thuyền viên còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó vấn đề an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường biển của quốc tế ngày càng được chú trọng và nâng cao, các quy định quốc tế về lĩnh vực này liên tục được sửa đổi, cập nhật và đưa vào triển khai làm cho các chủ tàu không dễ dàng đáp ứng được trong một sớm một chiều. Thêm vào đó tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, khủng bố... làm cho công tác kiểm tra nhà nước cảng biển ngày càng được thắt chặt và tăng cường. Với một số thách thức trên việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài sẽ đối mặt với nhiều rủi ro gia tăng trở lại trong tời gian tới.

Như vậy, việc xây dựng Đề án “Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong Danh sách trắng – xám của Tokyo MOU” là rất cần thiết nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong ba năm qua đồng thời đưa ra các giải pháp mới phù hợp với tình hình hiện tại và xu thế phát triển để hạn chế tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài; góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, nâng nâng cao vị thế ngành hàng hải trong mắt bạn bè quốc tế,  thúc đẩy ngành kinh tế hàng hải phát triển.

          Mục đích nghiên cứu

          Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý an toàn, an ninh của ngành hàng hải thời gian qua, đề xuất mô hình tổ chức và những giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tài chính, đầu tư...nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hàng hải, bảo đảm tàu biển Việt Nam tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam và các yêu cầu của Công ước mà Việt Nam là thành viên trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam và trên thế giới, duy trì trạng thái đánh giá đội tàu biển trong Danh sách Trắng hoặc Danh sách xám của Tokyo MOU.

Tập trung hoàn thiện cơ sở pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và lao động hàng hải, nghiên cứu gia nhập các công ước và tổ chức thực hiện các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiêu chuẩn hóa các Sỹ quan kiểm tra tàu biển, Đăng kiểm viên theo quy định, tổ chức cập nhật đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho Sỹ quan kiểm tra tàu biển, Đăng kiểm viên; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tới các chủ tàu, thuyền viên để đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

          Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Đề án

Đề án này sẽ tập trung nghiên cứu những điểm mạnh, yếu cũng như các cơ hội và thách thức của đội tàu biển Việt Nam liên quan đến công tác kiểm tra nhà nước tại cảng biển. Đề án sẽ chú trọng vào những nhân tố cơ bản trong việc quản lý khai thác con tàu đó là: thuyền viên, năng lực quản lý của chủ tàu, công tác đăng kiểm, công tác kiểm tra của chính quyền hàng hải… đề từ đó đề ra các giải pháp phù hợp khắc phục những điểm còn hạn chế từng bước giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài.

         

CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

          1. Cơ sở pháp lý

          1.1. Quy định của Việt Nam về kiểm tra tàu biển

          Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

          Quyết định số 1155/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam.    

            1.2.  Quy định của Công ước quốc tế về kiểm tra nhà nước cảng biển

     Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) là một tổ chức của Liên hiệp quốc về  chuyên ngành hàng hải. Kể từ ngày thành lập, Tổ chức IMO nghiên cứu, xây dựng và thông qua rất nhiều các quy định, tiêu chuẩn quốc tế nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; các quốc gia thành viên tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, sau  một thời gian dài Tổ chức IMO nhận thấy nếu không có cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực thi các quy định công ước của các quốc gia thành viên thì hiệu quả thực hiện thấp. Từ đó, các khu vực dần dần hình thành các Thỏa thuận về kiểm tra nhà nước tại cảng biển để thống nhất cách thức kiểm tra tất cả các tàu của quốc gia khác đến cảng của mình. Mục tiêu tôn chỉ của các Thỏa thuận về kiểm tra nhà nước tại cảng biển là loại bỏ các tàu không đủ tiêu chuẩn hành hải trên biển góp phần đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

     Nhằm tạo cơ sở pháp lý bắt buộc về công tác kiểm tra nhà nước tại cảng biển, trong các công ước quốc tế cơ bản về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đều có các quy định về kiểm tra nhà nước tại cảng biển. Theo đó, Chính phủ của quốc gia có cảng có quyền kiểm tra xem các tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại các cảng, bến cảng của mình có chấp hành đầy đủ các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường mà mình là thành viên hay không, cụ thể là các quy định:

- Điều 19 chương I, điều 6 chương IX, điều 4 chương XI-1, điều 9 chương XI-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS 74);

- Điều 21 Công ước quốc tế về mạn khô, 1966 (LOADLINE 66);

- Điều 5, 6, điều 8a Phụ lục I, điều 15 Phụ lục II, điều 8 Phụ lục III, điều 8 Phụ lục V, điều 10 Phụ lục VI, điều 11 Phụ lục VI Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu, 1973/1978 (MARPOL 73/78);

- Điều X, điều I/4 Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận và trực ca của thuyền viên 1978 (STCW 78);

- Điều 12 Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển 1969 (Tonnage 69);

- Điều V.4 Công ước Lao động hàng hải quốc tế năm 2006 (MLC 2006);

- Điều 4 Công ước số 147 của Tổ chức Lao động quốc tế;

- Điều 11 Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, 2001.

           2. Tổ chức Tokyo MOU và các Tổ chức Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC) trên thế giới

2.1. Giới thiệu chung về Tổ chức Tokyo MOU

Tokyo MOU là Hiệp định hợp tác liên chính phủ về kiểm tra nhà nước cảng biển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mục đích của Tổ chức này là hướng tới loại bỏ các tàu không đủ tiêu chuẩn trong khu vực. Thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả và thống nhất các tiêu chuẩn, điều của các Công ước của IMO, ILO đối với các tàu trong khu vực. Hiệp định được ký vào ngày 01/12/1993 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/4/1994. Tính đến nay, Tokyo MOU có 20 thành viên. Cụ thể:

TT

Quốc gia thành viên

Cơ quan phụ trách PSC

1

Australia

Cơ quan An toàn hàng hải Australia

2

Canada

Cơ quan Giao thông, An toàn hàng hải

3

Chile

Cục quản lý vùng nước cảng biển và vận tải hàng hải

4

Trung Quốc

Cục An toàn hàng hải

5

Fiji

Cơ quan An toàn hàng hải

6

HongKong

Cục quản lý Hàng hải

7

Indonesia

Bộ Giao thông vận tải - Vụ Vận tải biển - Cơ quan phòng vệ bờ biển

8

Nhật Bản

Tổng cục Biển - Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Vận tải và du lịch

9

Hàn Quốc

Vụ Chính sách, An toàn hàng hải

10

Malaysia

Cục quản lý Công nghiệp Hàng hải

11

Marshall Islands

Vụ An toàn hàng hải

12

Newzealand

Cục Hàng hải

13

Papua New Guinea

Cơ quan an toàn hàng hải Quốc gia

14

Peru

Lực lượng chỉ huy và phòng vệ bờ biển

15

Philippines

Lực lượng phòng vệ bờ biển

16

Liên Bang Nga

Văn phòng cảnh sát Quốc gia về hàng hải và vận tải đường sông

17

Singapore

Chính quyền cảng và chính quyền hàng hải

18

Thái Lan

Vụ Hàng hải

19

Vanuatu

Bộ cơ sở hạ tầng và dịch vụ công

20

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

Ngoài ra Tokyo MOU có Macao, Mỹ, Solomon Island và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên là quan sát viên của Tokyo MOU.

Mục đích chính của Hiệp định này nhằm đảm bảo những hoạt động hàng hải đáp ứng những tiêu chuẩn phù hợp về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Hiệp định được ký kết cũng chỉ rõ tất cả các Quốc gia là thành viên có quyền kiểm tra các tàu treo cờ nước ngoài vào khu vực của mình để đảm bảo những tàu này phù hợp với tiêu chuẩn của IMO/ILO về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, , điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Các chính phủ thành viên có thể thông qua hoạt động kiểm tra nhà nước cảng biển để:

- Kiểm soát tiêu chuẩn an toàn;

- Bảo vệ lãnh thổ của mình trước các nguy cơ mất an toàn, an ninh và ô nhiễm môi trường;

- Kiểm soát các tàu dưới tiêu chuẩn vào vùng biển của mình.

2.2. Tiêu chí xếp hạng ”Danh sách đen” của Tokyo MOU

Bắt đầu từ tháng 2/2004, tại kỳ họp thứ 13 của Ủy ban kiểm tra nhà nước cảng biển của Tokyo MOU đề cập đến “Danh sách đen” - danh sách các tàu ở mức độ rất cao về hệ số mục tiêu kiểm tra (ưu tiên kiểm tra) hoặc tàu bị lưu giữ từ 03 lần trở lên trong vòng một năm. Vào tháng 11/2004, tại Ủy ban Kiểm tra nhà nước cảng biển của Tokyo MOU (PSCC 14), việc xây dựng và phát hành Danh sách đen đã được quyết định. Căn cứ theo tiêu chí của Tokyo MOU, thành viên có số lượt tàu bị lưu giữ trong vòng ba năm cao hơn số lượt tàu tính theo công thức của Tokyo MOU (gắn liền với tổng số lượt tàu được kiểm tra lần đầu trong vòng 3 năm) sẽ bị xếp hạng trong “ Danh sách đen” của Tokyo MOU. (công thức tính trong Phụ lục số IV)

          Đồng thời, từ năm 2004 đến hết năm 2013, Ủy ban Tokyo MOU đã đưa vào sử dụng Hệ thống lựa chọn tàu để kiểm tra thông qua việc tính điểm cho từng con tàu. Việc tính điểm này dựa trên các tiêu chí như: tuổi tàu, loại tàu, cờ quốc tịch của tàu, các khiếm khuyết phát hiện được trong 4 lần kiểm tra gần nhất; đội tàu biển của quốc gia nằm trong Danh sách đen, tàu có điểm cao sẽ được các PSCO ưu tiên kiểm tra. Tiếp đó, tại Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban kiểm tra nhà nước cảng biển tại Singapore, Tokyo MOU đã quyết định áp dụng Hệ thống kiểm tra tàu mới (New Inspection Regime - NIR) từ ngày 01/01/2014. Theo đó, mức độ ưu tiên lựa chọn tàu để kiểm tra PSC dựa trên Lý lịch rủi ro của tàu (Ship Risk Profile) và Lý lịch rủi ro này sẽ được Hệ thống cơ sở dữ liệu của Tokyo MOU (APCIS) xác định một cách tự động (căn cứ vào các thông số/ dữ liệu đầu vào như loại tàu, tuổi tàu, thành viên trong Danh sách Đen, Xám hoặc Trắng...).

2.3.  Giới thiệu chung về tổ chức MOU trên thế giới

Hiện nay, tại một số vùng trên thế giới, một số Quốc gia trong vùng đã ký kết thỏa thuận "Bản ghi nhớ về công tác kiểm tra nhà nước cảng biển của Chính quyền cảng (MOU)”. Hiện nay, đang có các thỏa thuận sau:

TT

Khu vực

Thoả thuận

Ngày ký

1

Khu vực Châu Âu và Bắc Đại Tây Dương

Paris MOU

01/07/1982

2

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tokyo MOU

01/12/1993

3

Bình luận
Bài viết liên quan
The Dealer and the Winner -Tay buôn và Người Chiến thắng Tự học tiếng Anh cùng Capt. QuocTran Khoảng năm 2001, con tàu hàng tổng hợp mang...
         Hợp đồng thuê tàu định hạn - Time Charter Party Bằng loại hợp đồng này, người thuê tàu...
Dành cho các bạn chuẩn bị làm đại phó hoặc lần đầu nhận chức danh thuyền trưởng.          MỘT SỐ...
KÊNH ĐÀO PANAMA , CUỘC CÁCH MẠNG TRONG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN  Kênh đào Panama là con gà đẻ trứng vàng đem về...
Hôm nay 15-9-2019 cuộc gặp mặt của CLB Thuyền trưởng VN nhân kỷ niệm 21 năm thành lập đã diễn ra vui vẻ thân mật với đông đảo...
CÂU LẠC BỘ THUYỀN TRƯỞNG VIỆT NAM   GIẤY MỜI   Kính gửi:  BCH CLB Thuyền trưởng VN cùng toàn thể hội viên Đồng kính...
Đăng ký nhận bản tin
X