Ngày 27/8/2008, Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2009, trong đó Điều 9 của Pháp lệnh giao Chính phủ quy định việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của tòa án; việc xử lý đối với tàu biển trong trường hợp chủ tàu bỏ tàu và bán đấu giá tàu biển đang bị bắt giữ.