Tin Tức

Từ đầu năm đến nay đã có 10 tàu biển VN bị lưu giữ ở nước ngoài. Con số này tăng cao so với cùng kỳ năm 2015 và 2016. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, đã có 10 tàu tàu bị lưu giữ trên tổng số 214 lượt tàu bị kiểm tra về an toàn hàng hải, chiếm 4,6%. Tỷ lệ tương ứng năm...
LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên VIAC LS Ngô Khắc Lễ Trả lời: Trong giao dịch thuê tàu và cho thuê tàu để vận chuyển...
             (Ngày 28/3/2017) Sự phát triển cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO, nhằm hỗ trợ thực hiện các yêu cầu...
Đăng ký nhận bản tin
X