Tin Tức

BRS Tanker Newsletter is a summary for BRS clients of current market trends and developments.
Hiện nay, tại khu vực vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa hơn 1.000ha mặt biển đã được giao cho các doanh nghiệp nước ngoài thuê dài hạn để nuôi trồng thủy...
Chưa có bài
Đăng ký nhận bản tin
X