Tin Tức

Capt.   TIẾU VĂNKINH TMSA là gì? Chương trình quản lý tàu dầu và tự đánh giá (Tanker Management and Self Assessment-TMSA) được Diễn đàn hàng hải quốc tế của các hãng dầu (Oil Companies International Marine Forum- OCIMF) đưa ra áp dụng chính thức từ năm 2004, là một công cụ hỗ trợ cho các công ty vận tải dầu...
BRS IS ONE OF THE LEADING INTERNATIONAL SHIPBROKING FIRMS, OFFERING EXPERTISE IN ALL MARKET SECTORS.
Crude Oil Tanker, Product Tanker, Chemical Tanker. All the below information/data are given in a good faith but without guarantee as to their accuracy or completeness. The sales are only reported...
BRS Tanker Newsletter is a summary for BRS clients of current market trends and developments.
Hiện nay, tại khu vực vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa hơn 1.000ha mặt biển đã được giao cho các doanh nghiệp nước ngoài thuê dài hạn để nuôi trồng thủy...
Đăng ký nhận bản tin
X