Tin Tức

BÁO ĐỘNG ĐỎ  Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Theo tổng hợp của bạn La Quang Trí (Shipoffer Corp.), chỉ  trong 8 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra đến 14 vụ tai nạn hàng hải của tàu Việt nam  trong vùng biển Việt nam. Thật là khủng khiếp con số kỹ lục về tai nạn hàng hải trong ngành ta năm nay, trung bình mỗi...
Đăng ký nhận bản tin
X