Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Tin tức trong ngành

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Ba bên đặc biệt được thành lập theo quy định của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (sau đây gọi tắt là Công ước MLC, 2006) gồm đại diện của Cơ quan Chính phủ, Chủ tàu và thuyền viên đã được tổ chức tại trụ sở của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Geneva từ ngày 07...
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức thành viên Hội đồng thành...
Sáng 24/2, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (HHVN)....
Đây là một trong những nội dung được đơn vị tư vấn xây dựng Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020,...
Sáng 01/11, tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Cuộc họp trực tuyến bàn các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước...
Dự thảo Quy hoạch điều chỉnh phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của ba trụ cột  kinh tế hàng hải là đóng tàu, vận tải biển và...
Đăng ký nhận bản tin
X