Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Tin tức trong ngành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1838/CHHVN-PC V/v: lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Xử...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Số: 1700 /CHHVN-AT&ANHH V/v Thực hiện triển khai Đề án giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1779...
    (Ngày đưa tin: 30/05/2013   Theo thông báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam là quốc gia mới nhất (quốc gia thứ 40) phê...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Số: 1474 /CHHVN-AT&ANHH V/v Hoạt động kiểm tra tàu biển tháng 05 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI...
Tình hình đội tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC bởi các thành viên Tokyo-MOU từ tháng 02 năm 2013 đến nay đang phát triển theo chiều hướng xấu. Số liệu cụ...
Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Nasico) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vừa tổ chức Lễ bàn giao tàu...
Khi chúng tôi tới thăm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải một buổi trưa đầu tháng 4, sự tĩnh lặng bao trùm cả khu vực. Anh Tươi, nhân viên môi giới của...
Đăng ký nhận bản tin
X