Tin Tức CLB

 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Viêt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc  Ban chấp hành Câu lạc bộ Thuyền trưởng Việt nam  Ngày 5 tháng 6 năm 2014  Ngày 1 tháng 6 năm 2014 Ban chấp hành Câu lạc bộ Thuyền trưởng Việt nam đã họp toàn thể để bày tỏ thái độ phản đối hành động thô bạo của Trung quốc...
Các bạn sĩ quan máy thân mến, CLB Thuyền trưởng xin lần lượt gửi đến các bạn chùm video về sửa chữa bảo dưởng máy chính, mong muốn giúp ích chút ít...
Các bạn sĩ quan máy thân mến, CLB Thuyền trưởng xin lần lượt gửi đến các bạn chùm video về sửa chữa bảo dưởng máy chính, mong muốn giúp ích chút ít...
Các bạn sĩ quan máy thân mến, CLB Thuyền trưởng xin lần lượt gửi đến các bạn chùm video về sửa chữa bảo dưởng máy chính, mong muốn giúp ích chút ít...
Các bạn sĩ quan máy thân mến, CLB Thuyền trưởng xin lần lượt gửi đến các bạn chùm video về sửa chữa bảo dưởng máy chính, mong muốn giúp ích chút ít...
6.9.1998 - 6.9.2013 Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Chủ tịch CLB Thuyền trưởng VN Kính thưa quý vị đại biểu vô cùng kính mến, Kính thưa các vị thuyền...
Cục trưởng Cục HHVN gửi thư và hoa chúc mừng Câu lạc bộ Thuyền trưởng VN tròn 15 năm tuổi (06/09/2013) Ngày 08/9/2013, Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn...
  Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2013 Thân kính gửi đồng chí Chủ tịch Tiếu Văn Kinh Cùng các đồng chí Hội viên Câu lạc bộ Thuyền trưởng Việt Nam Nhân...
Đăng ký nhận bản tin
X