Tin Tức CLB

“Ngày Thuyền viên thế giới” (25/6) được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) phát động vào năm 2011. Ngày 25/6 năm  nay là kỷ niệm lần thứ năm. Đây là cơ hội để chúng ta nhận thức thêm về tầm quan trọng của những "anh hùng vô danh", được gọi là "người đi biển" trong cuộc sống hàng ngày của chúng...
Lê Vũ Khánh (giới thiệu) Nhân ngày “Ngày của Người đi biển” năm nay, IMO phát động một chiến dịch để chúc mừng, tỏ lòng biết ơn đến những người...
Các nước Asean  vây quanh Biển Đông như Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore , Campuchia và Việt Nam đều chú ý xây dựng cơ sở đào tạo hàng hải ,...
Đăng ký nhận bản tin
X