Tin Tức CLB

Hội động Thuyền trưởng Hoa kỳ viết tắt CAMM ( Council of American Master Mariners, Inc.) được thành lập vào năm 1936, là một tổ chức hoạt động độc lập với tất cả các hội, các công ty và các cơ sở đạo tạo khác. Nhìn ra thế giới   GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG THUYỀN TRƯỞNG HOA KỲ -...
Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO). Từ ngày 19/2 đến 6/3/1948, Hội nghị Hàng hải của Liên hợp quốc đã được Hội đồng Kinh tế xã hội (ECOSOC) triệu tập...
 Hợp mặt thân mật hàng năm, kỷ niệm 12 năm thành lập clb thuyền trưởng việt nam Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh - Chủ tịch Ban chấp hành CLBTTVN   ...
  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CLB THUYỀN TRƯỞNG VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 4 - Đại hội bầu ngày 6/9/2009) SỐTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NHIỆM...
    ÐIỀU LỆ  CÂU LẠC BỘ  THUYỀN TRƯỞNG  VIỆT NAM     v  Ban hành năm 1998   v  Sửa đổi bổ sung lần...
Đăng ký nhận bản tin
X