Tin Tức CLB

Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO). Từ ngày 19/2 đến 6/3/1948, Hội nghị Hàng hải của Liên hợp quốc đã được Hội đồng Kinh tế xã hội (ECOSOC) triệu tập tại Geneva (Thuỵ Sĩ). Hội nghị đã thông qua Công ước thành lập Tổ chức Tư vấn liên chính phủ về hàng hải, gọi tắt là IMCO (Inter-gouvernmental Maritime...
 Hợp mặt thân mật hàng năm, kỷ niệm 12 năm thành lập clb thuyền trưởng việt nam Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh - Chủ tịch Ban chấp hành CLBTTVN   ...
  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CLB THUYỀN TRƯỞNG VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 4 - Đại hội bầu ngày 6/9/2009) SỐTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NHIỆM...
    ÐIỀU LỆ  CÂU LẠC BỘ  THUYỀN TRƯỞNG  VIỆT NAM     v  Ban hành năm 1998   v  Sửa đổi bổ sung lần...
Chưa có bài
Đăng ký nhận bản tin
X