Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Tin Tức CLB

OCIMF là một hiệp hội tự nguyện của các hãng dầu mỏ (Oil Companies) có cùng lợi ích  về vận tải và kho chứa ở các cảng đầu mối dầu thô và dầu thành phẩm. Sứ mệnh cao cả của OCIMF là giữ vai trò một tổ chức quyền lực  để điều hành tin cậy các tàu dầu và các cảng dầu đầu mối một cách...
Văn phòng Vận tải biển quốc tế ICS  (International Chamber of Shipping-ICS) và Liên đoàn Vận tải biển quốc tế ISF   ICS là liên hiệp thương...
là một cơ quan đặc biệt của Liên Hiệp Quốc liên quan đến các vấn đề về lao động. Ra đời năm 1919 sau Hiệp ước Versailles và là thành viên của Hội...
(Đã được thông qua ở Đại hội toàn thể CLB TT ngày 7 tháng 9 năm 2002 và sửa đổi bổ sung ở Hội nghị toàn thể ngày...
LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ CÁC HIỆP HÔI CÁC THUYỀN TRƯỞNG The International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA) www.ifsma.org/ IFSMA  được thành lập vào năm...
Hội động Thuyền trưởng Hoa kỳ viết tắt CAMM ( Council of American Master Mariners, Inc.) được thành lập vào năm 1936, là một tổ chức hoạt động độc lập...
Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO). Từ ngày 19/2 đến 6/3/1948, Hội nghị Hàng hải của Liên hợp quốc đã được Hội đồng Kinh tế xã hội (ECOSOC) triệu tập...
 Hợp mặt thân mật hàng năm, kỷ niệm 12 năm thành lập clb thuyền trưởng việt nam Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh - Chủ tịch Ban chấp hành CLBTTVN   ...
  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CLB THUYỀN TRƯỞNG VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 4 - Đại hội bầu ngày 6/9/2009) SỐTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NHIỆM...
    ÐIỀU LỆ  CÂU LẠC BỘ  THUYỀN TRƯỞNG  VIỆT NAM     v  Ban hành năm 1998   v  Sửa đổi bổ sung lần...
Đăng ký nhận bản tin
X