Tin Tức

LIÊN HIỆP CÁC HIỆP HỘI THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ IFSMA Liên hiệp các hiệp hội Thuyền trưởng quốc tế IFSMA (International Federation of Shipmasters' Associations) được thành lập năm 1974 bởi 8 Hiệp hội Thuyền trưởng quốc gia để thống nhất các tổ chức Thuyền trưởng đang hoạt động trên...
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀU KÉT  VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ , PHIÊN BẢN MỚI TMSA3...
TƯƠNG LAI NÀO CHO NGÀNH VẬN TẢI BIỂN TRONG CƠN BÃO CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0                  ...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 36-NQ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN...
 THẢM HỌA SANCHI & BÀI HỌC KINH NGHIỆM (VỀ VỤ VA CHẠM GIỮA MV CF CRYSTAL & MT SANCHI 1.2018)                    ...
         NHẬT KÝ SOMALI   LỜI MỞ ĐẦU Đây chỉ là những trang nhật ký viết riêng cho mình trong quãng...
VAI TRÒ CỦA THUYỀN TRƯỞNG Tiếu Văn Kinh Từ xa xưa Thuyền trưởng là một danh hiệu cao quý mà bản thân tên gọi mang tính biểu...
Bài học từ tai nạn có thực:  SĨ QUAN TRỰC CA TRÊN BUỒNG LÁI KHÔNG TẬP TRUNG VÀO NHIỆM VỤ DẪN TÀU DẪN ĐẾN TÀU ĐÂM VA          ...
BÁO ĐỘNG ĐỎ  Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Theo tổng hợp của bạn La Quang Trí (Shipoffer Corp.), chỉ  trong 8 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra đến 14...
Đăng ký nhận bản tin
X