Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Thuyền Trưởng Và Nghiệp Vụ Quản Lý Tàu

  HỎI:Đề nghị cho biết có bao nhiêu loại vận đơn và những điểm cần lưu ý khi sử dụng? TRẢ LỜI:… Có nhiều căn cứ (hay cơ sở)...
HỎI: Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Điều 78, khoản 2, điểm a) (Miễn trách nhiệm của người vận chuyển) nêu: “… 2. Người vận chuyển được miễn hoàn toàn...
Hỏi: Theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá dưới hình thức vận chuyển làm nhiều chuyến (thường gọi là “Contract of Affreightment” – COA), người thuê vận...
General advice to Masters transiting thru / calling at ports of piratical / armed robbery: A structured and layered defence system is required to secure the vessel. This system starts...
HỎI: Tàu đến cảng trả hàng (port of discharge) và phải chờ cầu cảng (berth) vì cảng bị ùn tàu (congestion) đồng thời tàu phải chờ thủy triều lên mới có...
  1/ Mặt boong: •     (2660) Cảm biến nước xâm nhập hầm hàng hỏng •     (2699) Thuyền viên đặt van hệ thống hút khô...
Đăng ký nhận bản tin
X