Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Thuyền Trưởng Và Nghiệp Vụ Quản Lý Tàu

HỎI:Người giao hàng (người gửi hàng, người cầm giữ vận đơn) bị mất (hay thất lạc) vận đơn và đề nghị người vận chuyển (chủ tàu) cấp lại một bộ vận đơn mới thì thủ tục cấp lại như thế nào và cần lưu ý những gì để vừa an toàn cho người cấp vừa giúp được khách hàng? ĐÁP:Như nhiều...
Quy tắc cơ bản để phân biệt giới hạn hiệu lực của hợp đồng (C/P) và vận đơn (B/L) được rút gọn như sau: hợp đồng điều chỉnh mối quan hệ giữa...
Các bên:  Nguyên đơn : Công ty thuê chở hàng Australia Bị đơn : Công ty vận tải đường biển Trung Quốc Các vấn đề được đề cập: Hợp đồng...
CÁC BÊN Nguyên đơn : Chủ tàu Mỹ Bị đơn : Người thuê tàu / Người mua hàng Kenya CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP - Tàu chờ đợi xếp hàng do chưa mở thư...
Tranh chấp về ngày tàu chờ đợi do không ký phát vận đơn sạch CÁC BÊN: Nguyên đơn : Chủ tàu danh nghĩa Bị đơn : Người thuê tàu CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC...
Thuyền thưởng Nguyễn Thanh Hồng Việc Thanh kiểm tra theo SIRE (hay còn gọi là Vetting) là bắt buộc đối với các tàu két muốn được các Công ty Dầu mỏ lớn...
HỎI: Trên nhiều hợp đồng vận chuyển theo chuyến, ví dụ như hợp đồng mẫu “Gencon”, “Synacomex 90” đều ghi một bên của hợp đồng là “chủ tàu”...
TS. Nguyễn Thị Hồng Hải và Đoàn Ngọc Thắng[*]   Trong thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit), các ngân hàng luôn đề cao nghiệp vụ kiểm tra...
Đăng ký nhận bản tin
X