Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Thuyền Trưởng Và Nghiệp Vụ Quản Lý Tàu

VAI TRÒ CỦA THUYỀN TRƯỞNG Tiếu Văn Kinh Từ xa xưa Thuyền trưởng là một danh hiệu cao quý mà bản thân tên gọi mang tính biểu tượng sâu sắc. Danh hiệu đó hàm chứa ý nghĩa truyền thống của nghề đi biển từ khi tổ tiên loài người vươn ra biển bằng...
LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên VIAC LS Ngô Khắc Lễ Trả lời: Trong giao dịch thuê tàu và cho thuê tàu để vận chuyển...
Trả lời: Trong điều kiện mua bán thương mại FOB thì "người mua sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng và chuyển giao quyền sở...
Trách nhiệm của người vận chuyển được xác định thế nào khi hàng chở trên boong ? LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên...
“Điều khoản hai tàu đâm va cùng có lỗi của Gencon 94” nói lên điều gì? Tôi không hiểu rõ toàn bộ...
Hiểu thế nào là vận đơn hoàn hảo (Clean B/L-Vận đơn sạch). Có nên dùng thư bảo đảm (Letter of Indemnity – LOI) để xin cấp...
Người giao hàng có quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn đích danh hay...
Đăng ký nhận bản tin
X