Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Thực Hành Anh Ngữ Nghề Nghiệp

Capt. Tiếu Văn Kinh Sưu tầm và giới thiệu BÀI 8 (Chọn thuật ngữ phù hợp điền vào chổ trống) [50] A celestial body will cross the prime vertical circle when the...
ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY, THỬ THI TRẮC NGHIỆM TT.Tiếu Văn Kinh sưu tầm và biên tập Đọc hiểu The windlass is the usual anchor-handling device where one machine may be...
ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY, THỬ THI TRẮC NGHIỆM TT.Tiếu Văn Kinh sưu tầm và biên tập BÀI 28 – (Passage 28) Đọc hiểu The windlass is the usual anchor-handling device...
LUYỆN NGHE TIẾNG ANH CHO SQ BOONG Planning a Voyage-Part 1  
SĨ QUAN BOONG - THỬ THI TRẮC NGHIỆM Capt. Tiếu Văn Kinh Sưu tầm và giới thiệu BÀI 7 (Chọn thuật ngữ phù hợp điền vào chổ trống) [40] A bowline is used to...
ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY, THỬ THI TRẮC NGHIỆM TT.Tiếu Văn Kinh sưu tầm và biên tập ĐỌC HIỂU VÀ CHỌN NHÓM TỪ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG CỦA CÂU HỎI BÀI 27 –...
Capt. Tiếu Văn Kinh Sưu tầm và giới thiệu BÀI 6 (Chọn thuật ngữ phù hợp điền vào chổ trống) [30]“Full speed ahead” and “Full speed astern” are ______ given...
Đăng ký nhận bản tin
X