Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Thực Hành Anh Ngữ Nghề Nghiệp

TT. Tiếu Văn Kinh tổng hợp và chỉnh lý. Bạn thực sự muốn nâng cao trình độ Anh ngữ? Hãy chịu khó đọc to lên, hiểu các câu hỏi và chọn câu trả lời đúng (A hoặc B, C, D) trước khi xem đáp án ở cuối bài. Chúc bạn thành công.   Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn về cách học như thế này. . Bài...
TT. Tiếu Văn Kinh tổng hợp và chỉnh lý. Bạn thực sự muốn nâng cao trình độ Anh ngữ? Hãy chịu khó đọc to, hiểu các câu hỏi và chọn câu trả lời đúng (A...
TT. Tiếu Văn Kinh tổng hợp và chỉnh lý. Bạn thực sự muốn nâng cao trình độ Anh ngữ? Hãy chịu khó đọc to lên, hiểu các câu hỏi và chọn câu trả lời...
TT. Tiếu Văn Kinh tổng hợp và chỉnh lý. Bạn thực sự muốn nâng cao trình độ Anh ngữ chuyên ngành? Hãy chịu khó đọc to lên, hiểu đầy đủ các câu hỏi và...
(Basic ISM Questions and answers)   Capt. Tiếu Văn Kinh (tổng hợp và giới thiệu) Q. What is ISM Code? A. It is an International Standard for the Safe Operation of ships and for...
Dưới đây là câu hỏi tham khảo dùng cho các nhà tuyển dụng khi phỏng vấn thuyền viên và dùng cho giám khảo trong các kỳ thi Sĩ quan quản lý và vận hành...
Dưới đây là câu hỏi tham khảo dùng cho các nhà tuyển dụng khi phỏng vấn thuyền viên và dùng cho giám khảo trong các kỳ thi Sĩ quan vận hànhngành boong. Hầu...
Dưới đây là câu hỏi tham khảo dùng cho các nhà tuyển dụng khi phỏng vấn thuyền viên và dùng cho giám khảo trong...
Dưới đây là  câu hỏi tham khảo dùng cho các nhà tuyển dụng khi phỏng vấn thuyền viên và  giám khảo trong các kỳ thi Sĩ quan quản lý ngành boong. Hầu...
Với mong muốn hỗ trợ cho việc rèn luyện anh ngữ của Sĩ quan quản lý và vận hành. BAN BIÊN TẬP của www.clbthuyentruong.org/vn mở thêm chuyên mục “THỰC HÀNH...
Đăng ký nhận bản tin
X