Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Thực Hành Anh Ngữ Nghề Nghiệp

During normal operation on heavy oil at sea, the oil is taken from the HO tanks, where it is stored. First, it is fed through a heater and next through a centrifuge for purification. It may then...
Getting On Board with the Maritime Labour Convention, 2006  
Coastal Navigation Plotting Methods Overview
ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY,  THỬ THI TRẮC NGHIỆM TT.Tiếu Văn Kinh sưu tầm và biên tập ĐỌC HIỂU VÀ CHỌN TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 14 – (Passage 14) In a closed...
Q. What is ISM Code? A. It is an International Standard for the Safe Operation of ships and for Pollution Prevention. Q. What is the structure of your Safety Management Manual? A. We have...
ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY, THỬ THI TRẮC NGHIỆM TT.Tiếu Văn Kinh sưu tầm và biên tập ĐỌC HIỂU VÀ CHỌN TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 13 – (Passage 13) The...
ANH NGỮ GIÀNH CHO SĨ QUAN BOONG Đo khoảng cách trên hải đồ Measure Distance on a Nautical Chart
ANH NGỮ CHO NGƯỜI MỚI HỌC Tiếng Anh trong Phỏng vấn tìm việc
-&- CHỦ ĐỀ: Khoa học – Vũ trụ - Trái đất quay như thế nào Science - Universe - Revolution of Earth - English  
Đăng ký nhận bản tin
X