Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Sau gần 2 năm thực hiện các quyết định và chương trình đào tạo, huấn luyện, có thể đánh giá công tác huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu của Việt Nam đã bám sát yêu cầu của Điều ước quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. Nhiều trường, trung tâm huấn luyện đã và đang tiến hành việc...
Sau gần 2 năm thực hiện các quyết định và chương trình đào tạo, huấn luyện, có thể đánh giá công tác huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu của Việt Nam đã...
Chưa có bài
Đăng ký nhận bản tin
X