Phát Triển Nguồn Nhân Lực

  http://maritime-forum.jp/et/movie/Engine_room_english/chap01.html http://maritime-forum.jp/et/movie/Engine_room_english/chap02.html http://maritime-forum.jp/et/movie/Engine_room_english/chap...
(Bài viết tham khảo) NGUYỄN ANH VŨ Cục Hàng hải Việt Nam Từ tháng 01 năm 2006, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) bắt đầu tiến hành xem xét sửa đổi tổng...
16:14 2014/1/14 - Nguồn : Bộ GTVT Chiều 13/1, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp thẩm định đề án xây dựng Trường...
Đăng ký nhận bản tin
X