Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Phát Triển Nguồn Nhân Lực

LIÊN HIỆP CÁC HIỆP HỘI THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ IFSMA Liên hiệp các hiệp hội Thuyền trưởng quốc tế IFSMA (International Federation of Shipmasters' Associations) được thành lập năm 1974 bởi 8 Hiệp hội Thuyền trưởng quốc gia để thống nhất các tổ chức Thuyền trưởng đang hoạt động trên...
  Chất lượng của đội ngũ thuyền viên Việt Nam còn nhiều điều đáng bàn, trong đó đáng kể nhất là sự thiếu chuyên nghiệp và yếu chuyên môn, nghiệp...
La Quang Trí – Giám đốc ShipOffer Corp Thời gian gần đây, không chỉ thuyền viên trên các tàu Việt Nam kêu cứu vì chuyện bị nợ lương mà một số thuyền viên...
DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải;  tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền...
“Tài sản lớn nhất của một công ty là con người” Thuyền viên Việt Nam thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh và giỏi toán hơn thuyền viên Philippin-một...
Đăng ký nhận bản tin
X