Luật Hàng Hải Quốc Tế Và Việt Nam

Để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải ,quyền lợi của công ty như thu được tiền bồi thường sữa chữa hư hỏng do đâm va..v.v.Công ty phải dùng tới biện pháp bắt giữ khẩn cấp tạm thời tàu để buộc chủ tàu phải giải quyết đền bù các tổn thất đã xảy ra. QUY TRÌNH BẮT GIỮ TÀU BIỂN Để ...
Tóm tắt Quy Trình đưa tàu vào Mỹ cần phải thực hiện để tránh bị từ chối hoặc bị phạt rất nặng. QUY TRÌNH ĐƯA TÀU VÀO MỸ...
Để bảo đảm an toàn cho tàu khi bắt buộc phải đi qua vùng vịnh Aden, chủ tàu và Thuyền Trưởng phải thực hiện các biện pháp sau: HƯỚNG DẨN NGĂN NGỪA...
Chưa có bài
Đăng ký nhận bản tin
X