Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Để chuẩn bị cho kế hoạch chuyến đi, một loạt các thông tin phải được xem xét và cân nhắc. Sau đây là danh sách một số hạng mục mà sỹ quan (Thuyền Phó 2) phụ trách lập kế hoạch chuyến đi có thể tham khảo: Danh sách các Hải đồ có tỷ lệ thích hợp, các ấn phẩm hàng hải như Thông báo hàng hải...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Thực hiện quy trình an toàn công việc theo quy định của Bộ luật ISM, đã sửa đổi 2010, Thuyền trưởng ( hoặc Máy trưởng được Thuyền trưởng ủy quyền)...
Engine room tour onboard the Iver Expert
Advanced Marine Firefighting (1)   Advanced Marine Firefighting (2)  
Marine Firefighting | Part 1 | Marine Firefighting | Part 2 |
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Tạp chí Hàng hải VN số Xuân Quý Tỵ 2013 ở trang 81 có đăng bài “Sử dụng hiệu quả thiết bị VHF-DSC trong phòng tránh đâm va...
ĐÀO TAO HUÁN LUYỆN: BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY Maritime Training: Portable Fire Extinguishers Training Video    
Đăng ký nhận bản tin
X