Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Ship on ICE
Storm Avoidance at Sea
Để chuẩn bị cho kế hoạch chuyến đi, một loạt các thông tin phải được xem xét và cân nhắc. Sau đây là danh sách một số hạng mục mà sỹ quan (Thuyền...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Thực hiện quy trình an toàn công việc theo quy định của Bộ luật ISM, đã sửa đổi 2010, Thuyền trưởng ( hoặc Máy trưởng được Thuyền trưởng ủy quyền)...
Engine room tour onboard the Iver Expert
Advanced Marine Firefighting (1)   Advanced Marine Firefighting (2)  
Đăng ký nhận bản tin
X