Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Container ship operation :Familiarization Training For Crew Familiarization Training For Crew Members onboard containership The Master shall give each new crew member familiarization training and...
The Australian Maritime Safety Authority (AMSA) has recently published an updated Industry Passage Plan covering the mandatory coastal pilotage areas of the Great Barrier Reef and Torres...
Thông tư Chính phủ 363/92 Bộ LUẬT TÀU BUÔN 1985 QUY ĐỊNH VỀ NHẬT KÝ HÀNG HẢI 1992 Trong việc thực hiện các quyền được trao cho Sở Thương mại và...
Đăng ký nhận bản tin
X