Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

TT. Tiếu Văn Kinh sưu tầm và giới thiệu   Nhắp đúp chuột vào đây: Click here
TT. Tiếu Văn Kinh sưu tầm và giới thiệu Click here
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh. Bạn có tự tin hay không khi lần đầu bước chân lên buồng lái một con tàu đồ sộ, đẹp mỷ miều để làm nhiệm vụ một Sĩ...
Hiệu chỉnh hải đồ Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh. Bạn có tự tin hay không khi lần đầu bước chân lên buồng lái một con tàu đồ sộ, đẹp mỷ miều để...
Báo cáo: Vào lúc 04:59 một tàu “M” chở hàng đã va vào một tàu đánh cá bằng gỗ có chiều dài nhỏ hơn 20m ở vùng biển quốc tế. Tàu cá đã chịu tổn...
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh. Bạn có tự tin hay không khi lần đầu bước chân lên buồng lái một con tàu đồ sộ, đẹp mỷ miều để làm nhiệm vụ một Sĩ...
QUẢN LÝ NGUỒN LỰC BUỒNG LÁI (Phần 2/5) Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh. Bạn có tự tin hay không khi lần đầu bước chân lên buồng lái một con tàu đồ sộ,...
Bạn có tự tin hay không khi lần đầu bước chân lên buồng lái một con tàu đồ sộ, đẹp mỷ miều để làm nhiệm vụ một Sĩ quan trực ca độc lập? Đây...
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Tại khóa họp thứ 86, diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong tháng sáu năm 2009, Uỷ ban An toàn hàng hải...
PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT MSC.273(85) (ngày 4 tháng 12 năm 2008) (Có hiệu lực từ  ngày 1 tháng 7 năm 2010) 1          QUY ĐỊNH CHUNG...
(THEO TÀI LIỆU CỤC ĐĂNG KIỂM VN)  
Đăng ký nhận bản tin
X