Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Poram Course on “Operational and Commercial Aspects of Palm Oil Trade.”Shipping of Palm Oil-Chartering of Vessels and Documentation
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” là một yêu cầu luôn được nhắc đến khi sử dụng thuốc để chữa trị bệnh. Tuy nhiên, trong cuộc sống,...
“Làm việc nhóm” là một yêu cầu quan trọng trong chương trình đào tạo và huấn luyện cho sĩ sĩ quan cấp quản lý và vận hành theo STCW 78/10. Hãy cùng nhau tìm...
{Chú ý:Tham khảo bổ sung bản mới nhất “AMENDMENTS TO MARPOL Annex 1 (Part 2) enter into force on 1st January 2011.” Trong cùng đề mục trang web này}.   Tóm...
Amendments to MARPOL Annex 1 enter into force on 1st January 2011. This notice sets out thesteps that officers in Bermuda ships will need to take to ensure compliance. This Notice wasamended in...
(This page was last modified on 30 March 2011, at 14:11)(as amended by Resolutions A464(XII), A626(15), A678(16), A736(18) and A.910(22))
Nhằm đáp ứng với các Điều khoản ở Quy định 17 của Thể lệ VTĐ trong Hàng hải thương thuyền 1992 ( Lắp đặt Thiết bị VTĐ), thì một số tàu bắt buộc...
The Club’s Inspectors have noted that the above subject does not seem to be either clear cut or well understood by ships’ officers or MARPOL inspectors. IMO guidance on entries in the Oil Record...
“Làm việc nhóm” là một yêu cầu quan trọng trong chương trình đào tạo và huấn luyện cho sĩ sĩ quan cấp quản lý và vận hành theo STCW 78/10. Hãy cùng nhau tìm...
Bản hướng dẫn này được soạn theo nội dung của cuốn “A guide for correct entries in the Oil Recorrd Book Part I – Machinery space operration” do INTERTANKO ban hành, phiên...
MSDS - Material Safety Data Sheet OSHA is the (USA) Occupational Safety and Health Administration, which adopts and enforces health and safety standards. The ACGIH is the American Conference of...
VESSEL TYPES Bulk Carrier – Handysize About 20/35,000 dwt (Dry Cargo) Handymax About 35/50,000 dwt Panamax About 50/78,000 dwt (Capable of transiting the Panama Canal) Capesize About...
Đăng ký nhận bản tin
X