Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Glossary of Aids to Navigation Terms Adrift: Afloat and unattached in any way to the shore or seabed. Aid to navigation: Any device external to a vessel or aircraft specifically intended to assist...
A to Z List of Abbreviations & Acronyms Dictionary: Terms Used in Oil, Offshore, Drilling and Marine Industry   ...
RADIO JARGON ABBREVIATIONS AND GLOSSARY LIST OF ABBREVIATIONS AND COMMON TERMS AA Accounting Authority. Organisation nominated on a Service Activation Registration Form to...
Hội Nghị Quốc Tế về các nghiệp vụ lưu động hàng hải được tổ chức tại Geneva – Thụy Sỹ vào tháng 09 năm 1987 đã có một số thay đổi về điều lệ...
Đăng ký nhận bản tin
X