Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Trong công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển có ghi rõ: “Biển và đại dương là di sản chung của nhân loại”. Nhận thức được tầm quan trọng...
Theo Quy chế Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển được ban hành theo Thông tư 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...
LTS: Trong nhiều năm qua, vấn đề tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài do có các khiếm khuyết ảnh hưởng đến khả năng hoạt động an toàn, an ninh và...
Đăng ký nhận bản tin
X