Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu. Yếu tố con người quyết định tất cả ! Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh giới thiệu xin lần lượt giới thiệu với các bạn đồng nghiệp chùm video đào tạo do...
CLB GIỚI THIỆU: CÁC BÀI GIẢNG VỀ ỔN TÍNH Stability Center of Flotation Vertical Center of Buoyancy Longitudinal Center of Buoyancy (Còn tiếp)
CÂU HỎI 2 Hãy vẻ hình và giải thích một cách chính xác định nghĩa các kích thước cơ bản của tàu L.B.P, LOA, B, D, d, chiều cao mạn khô, mớn tỉnh không, … ?...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
TT. Tiếu Văn Kinh (Nội dung chuyên mục này được biên tập từ câu hỏi và trả lời trong các kỳ thi quốc gia của thuyền trưởng và sĩ quan các nước Anh,...
CLB TTVN GIỚI THIỆU: Bridge of a Ship – Buồng lái
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Lên buồng lái tàu viễn dương ngày hôm nay,chúng ta phải nhắc mắt với những “đồ chơi điện tử” :nào radar,đo sâu ,GPS,nào la bàn điện ,hải đồ điện...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
  Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con...
Bridge Navigational Watch Alarm Systems (BNWAS) Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh giới thiệu Thi hành theo Chương V của SOLAS sửa đổi (IMO) có hiệu lực từ 1.12011, các tàu...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Đăng ký nhận bản tin
X