Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

MUINE Sưu tầm và giới thiệu How to launch a lifeboat - Part 1 How to launch a lifeboat - Part 2 How to launch a lifeboat - Part 3 How to launch a lifeboat - Part 4
PGS.TS. Trần Cảnh Vinh Trường Đại học GTVT, TP. HCM KS. TTr. Nguyễn Hùng Dũng Tổng công ty dịch vụ dầu khí PTSC Tóm tắt: Vessel Traffic Service VTS là hệ...
Đào tạo huấn luyện ECDIS trên vi tính Generic ECDIS Training CBT from PC Clik Here http://www.youtube.com/watch?v=UxoAvuuTIqU&feature=related Đào tạo huấn luyện ECDIS trên vi...
BAN BIÊN TẬP MỞ CHUYÊN MỤC MỚI: MỖI KỲ MỘT CÂU HỎI TT. Tiếu Văn Kinh CÂU HỎI 7 KỲ NÀY Chiều cao ổn tính ban đầu GM và mômen ổn tính ban đầu của...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Đăng ký nhận bản tin
X