Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

TT. Tiếu Văn Kinh CÂU HỎI 14 KỲ NÀY -   Kích hoạt SART như thế nào? -   Thay pin và chu kỳ thử, kiểm tra SART như thế nào? GIẢI ĐÁP CÂU HỎI 13 KỲ TRƯỚC CÂU HỎI: - Thiết bị hồi đáp ra đa SART có tác dụng gì ? - SART hoạt động như thế nào? - Nhận dạng SART trên màn hình rađa ra sao ? TRẢ...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Kiến thức Sỹ quan: ship to ship tranfer operation
  Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con...
BAN BIÊN TẬP MỞ CHUYÊN MỤC MỚI MỖI KỲ MỘT CÂU HỎI TT. Tiếu Văn Kinh CÂU HỎI 13 KỲ NÀY - Thiết bị hồi đáp ra đa SART có tác dụng gì ? - SART hoạt...
BAN BIÊN TẬP MỞ CHUYÊN MỤC MỚI MỖI KỲ MỘT CÂU HỎI TT. Tiếu Văn Kinh CÂU HỎI 12 KỲ NÀY Thiết bị EPIRB trong GMDSS có tác dụng gì, hoạt động như...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
BAN BIÊN TẬP MỞ CHUYÊN MỤC MỚI MỖI KỲ MỘT CÂU HỎI TT. Tiếu Văn Kinh CÂU HỎI 11 KỲ NÀY IMO quy định việc phân chia vùng biển như thế nào để trang...
MAI LONG Vietnam MRCC Số vụ phao EPIRB trang bị trên tàu biển phát tín hiệu báo nạn giả chiếm tới 99% gây nên những khó khăn và tốn kém không nhỏ cho lực...
Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu....
Đăng ký nhận bản tin
X