Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

IMO Và Đăng Kiểm Việt Nam

Nội dung: Một số lưu ý khi chở hàng rời rắn có khả năng hóa lỏng bằng tàu biển. Kính gửi: Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển Trong thời gian gần đây đã xảy một số tai nạn lật tàu chở quặng sắt tinh (iron ore fines) hoặc quặng ni ken (nickel ore), mà nguyên nhân chủ yếu là do...
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VIETNAM REGISTER ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI ĐIỆN THOẠI/ TEL: (84) 4 3 7684701 FAX: (84) 4 3 7684779 EMAIL:...
Từ đầu năm 2010 đến nay đã có khá nhiều tàu Việt Nam và tàu mang cấp VR bị phát hiện có các khiếm khuyết liên quan đến thiết bị thông tin liên lạc vô...
Uỷ ban an toàn hàng hải IMO (MSC) đã tổ chức phiên họp lần thứ 88 từ ngày 24/11 đến ngày 3/12/2010. Một số nội dung quan trọng tại cuộc họp này đã...
Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển theo Bộ luật quốc tế về xô hàng rời rắn bằng đừong biển (IMSBC của) của IMO từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. ...
Thông báo về việc thay mẫu giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển hàng nguy
Trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển
Trong tháng Năm, 2010, tại phiên họp định kỳ thứ 18 của Tiểu ban về Thực hiện nghĩa vụ Quốc gia có Cờ (FSI[1]), Tiểu ban đã công bố danh sách Quốc gia cờ...
Công ty phải điều tra các tình huống cận nguy theo yêu cầu chế định về “Tình huống Nguy hiểm” trong Bộ luật ISM PHỤ LỤC 1...
Đăng ký nhận bản tin
X