Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

IMO Và Đăng Kiểm Việt Nam

 Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ...
Trong thực tế có một số thanh tra viên của của Chính quyền cảng hay hỏi Thuyền Trưởng về thời hạn của một số giấy tờ đăng kiểm của tàu.Để giúp...
Đăng ký nhận bản tin
X