Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Con Người Và Biển Cả

Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Tuyền  Thời gian trôi đi đã xóa nhòa trong tôi những ký ức! Kể cả hình ảnh 38 con tàu Giải phóng khẳm hàng, cưỡi sóng...
Have ever you seen berthing & unberthing in this situation ?
Rơi xuống biển không ai biết, không áo phao, nước uống và lương thực, anh Trần Minh Sang đã bơi hơn một ngày đuổi theo 15 con tàu hàng để cầu cứu. Trưa...
Đăng ký nhận bản tin
X