Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Biển và hải đảo

Huyền Anh (dịch)  Làm việc trên tàu ngoài khơi xa là một nghề cần phải có cố vấn pháp luật bảo vệ những lợi ích chính đáng của người đi biển,...
Nguồn : Đinh Tịnh/Vneconomy  Toà án Nhân dân Tp.Hà Nội tiếp tục “y án” theo phán quyết của VIAC yêu cầu Vinalines bồi thường cho nhà thầu SK...
Nguồn: Báo Giao thông vận tải LTS: Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, Báo Giao thông xin giới thiệu bài viết hết sức có giá trị của tác giả...
Trước khi tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam được bàn giao cho Cục Kiểm ngư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi thị sát.   Tàu...
Nguồn : VSU (giới thiệu)  Nhìn chung, các qui định về thủ tục bắt buộc dẫn tới các quyết định bắt buộc; về lựa chọn, tuyên bố lựa chọn thủ...
    Nguồn : VSU (giới thiệu)       Phần này tập trung vào việc xem xét nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong việc lựa chọn thủ tục...
Nguồn : VSU (giới thiệu)  Nội dung Phần XV và các Phụ lục VI, Phụ lục VIII của Công ước qui định: “Các quốc gia thành viên giải quyết mọi tranh...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển (VTB) và dịch vụ hỗ trợ VTB. Nghị định có hiệu lực thi hành từ...
Đăng ký nhận bản tin
X