Ban Chấp Hành

THÔNG BÁO CỦA CÂU LẠC BỘ THUYỀN TRƯỞNG VN Câu lạc bộ Thuyền trưởng VN đã tiến hành Đại hội ngày 7 tháng 9 năm 2018 để  bầu  Ban chấp hành mới. Các Thuyền trưởng sau đây đã trúng cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 7 (2018 –...
  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CLB THUYỀN TRƯỞNG VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 4 - Đại hội bầu ngày 6/9/2009) SỐTT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NHIỆM...
Chưa có bài
Đăng ký nhận bản tin
X